Markkinoijan näkökulma

Kirjan alussa Janne Pullinen Fonectasta kertoo internetmarkkinoijan haasteista ja antaa omia kokemukseen perustuvia vinkkejään onnistuneeseen markkinointiin verkossa.

“Ennen kuin ryhtyy netti-innostuksen vallassa rakentamaan uutta palvelua olettaen sen tekevän olon autuaaksi, kannattaa pitää mielessä, että kaikelle bisneksen nimissä tehtävälle tulee olla kaupalliset perusteet. Pitää pystyä selvästi ja tarkasti vastaamaan kysymykseen mitä tavoitellaan ja miksi. Kaupallisia perusteita löytyy usein myynnin tai kontaktin kustannuksia vertailemalla tai tuotekehityksen tehostumisesta. Joka tapauksessa yksiselitteisten tavoitteiden ja mittareiden asettaminen on välttämätöntä onnistuneessa internet-toteutuksessa. Jos nettitekemiselle ei pystytä asettamaan tavoitteita, kannattaa silloin jättää koko homma tekemättä ja keskittää energia johonkin tärkeämpään.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Tavoitteellista internet: kävijämääristä kohti konversioita, kauppaa ja euroja. 1. Älä aliarvioi internetin merkitystä liiketoimintaasi.
2. Osallista asiakkaat mukaan varhaisessa vaiheessa 2. Älä aseta ylisuuria odotuksia internetille – kokonaisuus ratkaisee.
3. Suunnittele asiat helpoksi asiakkaalle: pahin kilpailijasi on vain muutaman klikkauksen päässä. 3. Älä suunnittele markkinointia perinteisen median ehdoilla.
4. Tartu toimeen: vain sillä mitä saa aikaiseksi, on merkitystä. 4. Älä tee muusta kokonaisuudesta erillisiä kampanjoita internetiin, vaan kehitä verkon palveluita ja markkinointiviestintää pitkäjänteisemmin.
5. Aseta internetmarkkinoinnille mittarit: seuraa tuloksia, opi ja kehitä. 5. Älä tee mitään internetmarkkinointia, josta et osaa perustella, miksi sitä tulisi tehdä.