Osallistaminen

Kuluttajilla on selvästi halua vaihtaa passiivisen vastaanottajan roolinsa aktiiviseen osallistumiseen. Kyseessä on kuitenkin omanlaisensa taitolaji, jonka manöövereihin meidät perehdyttää TBWAHelsingin Sami Viitamäki.

“Digitaalisten kanavien, yhteisöjen ja työkalujen yleistyttyä koko kansan huviksi tarkoitushakuinen osallistaminen puhuttaa yhä enemmän markkinoijaa, olipa kyse sitten oman henkilöstön valtaistamisesta, partneriverkoston tiukemmasta integroinnista tai asiakkaiden ja yleisön aktivoinnista. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna osallistava toimintamalli lisää yrityksen ymmärrystä ympäristöstään ja asiakkaistaan, nopeuttaa tietotaidon leviämistä organisaatiossa sekä tehostaa resurssien käyttöä. Tämä mahdollistaa kyvyn vastata kilpailijoita paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja myös reagoida nopeammin näiden tarpeiden muuttumiseen. Lisäksi osallistavalla markkinoinnilla voidaan esimerkiksi sitouttaa asiakkaita vaikutusvaltaisiksi lähettiläiksi ja vaikkapa mahdollistaa tehokkaampi tarjoomasta viestiminen kuin perinteisin keinoin.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Ota osallistamisen mahdollisuudet laajasti huomioon sekä markkinoinnin että kokonaisliiketoiminnan kehittämisessä – mutta keskity sitten tarkasti 1. Älä hämmennä osallistujia liian moninaisilla ja laajoilla osallistumisen mahdollisuuksilla ja vaateilla.
2. Ajattele osallistujia laajemmin kuin pelkkinä sisällöntuottajina – ajattele heitä ekosysteeminä 2. Älä puhu kohderyhmällesi tärkeistä mutta itsellesi vieraista aiheista vain päästäksesi asiakkaidesi kanssa väleihin.
3. Keskity etenkin sisäisiin ja sosiaalisiin motivaatiotekijöihin. 3. Älä tarjoa pelkkää rahaa.
4. Rajaa osallistuminen tarpeeksi tarkkaan jo alussa. 4. Älä haasta innokkaimpia kannattajiasi oikeuteen.
5. Luo prosessi osallistamalla saavutettujen tuotosten edistämiseen ja hyödyntämiseen. 5. Älä osta teknistä yhteisöalustaa tietämättä tarkkaan mitä sillä teet.