Verkkosivut

Oma koti kullan kallis. Tämä vanha kansanviisaus pätee myös internetissä. Exoven Janne Kalliola opastaa meitä pitämään kotipesämme siistinä ja toivottuja vieraita houkuttelevana.

“Internet tarjoaa nykyään monia hienoja mahdollisuuksia kertoa yrityksestä ja tuotteista, mutta verkkosivut eivät ole menettäneet merkitystään yhtenä yrityksen olennaisimmista medioista. Omat verkkosivut ovat melkein ainoa verkkopalvelu, joka voi olla täydellisesti yrityksen hallussa niin ulkoasun, sisällön kuin toiminnallisuudenkin suhteen.

Kaikissa ulkoisissa palveluissa alistutaan palvelun yleisen toimintamallin tapoihin ja rajoituksiin. Niinpä verkkosivut ovatkin paras paikka näyttää yrityksen brändi juuri sellaisena kuin sen halutaan näkyvän. Verkkosivujen täytyy olla toimintavarmoja, selkeitä ja informatiivisia.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Tuota sivuston rakenne ja sisältö asiakaslähtöisesti. 1. Ulkoasun tai toimintojen ylikorostaminen sisältöön nähden. Sisällöllisesti rikkaat ja hyvin toimivat sivut menestyvät pitkällä tähtäimellä parhaiten.
2. Kirjoita nasevasti. 2. Raskaat, syvät ja pelkästään yrityksen omasta näkökulmasta luodut sisältörakenteet.
3. Käytä vuorovaikutteisia elementtejä ja videoita silloin, kun ne helpottavat sisällön ymmärtämistä. 3. Viimeisimpien trendien tavoittelu pelkästään trendien tavoittelemisen takia.
4. Pidä huolta sivuston käytettävyydestä. 4. Turhat ovimatto- ja muut välisivut.
5. Suunnittele sivustot toimimaan usealla päätelaitteella ja mieti sisältöjen tärkeysjärjestys, jotta sivut ovat käytettävät myös pienillä ruuduilla. 5. Vanhentuneet ja tulevaisuudeltaan epävarmat julkaisujärjestelmät