Verkkokauppa

Yhä useammin kuluttajan tie käy verkossakin kaupan virtuaaliovesta. Verkkokaupasta harvat tietävät yhtä paljon kuin Smilehousen Jaakko Hallavo ja Nosto.comin Juha Valvanne. Tätä lukua ei markkinoijan kannata jättää lukematta.

“Verkkokauppa on osa sähköistä kaupankäyntiä ja kuvaa kauppatapahtumaa, jossa ostajana on ihminen. Prosessinäkökulmasta tarkasteltuna verkkokaupassa osa aikaisemmin kauppiaan tekemästä työstä siirretään asiakkaan itse tehtäväksi pienentäen siten kaupan kustannuksia. Tätä näkökulmaa ei kuitenkaan voida ottaa lähtökohdaksi verkkokaupan ymmärtämiselle ja siinä menestymiselle, sillä nimestään huolimatta verkkokauppa on enemmän kuin kauppaa verkossa.

Verkkokaupan merkitys koko kaupankäynnille kasvaa voimakkaasti. Menestyäkseen tulevaisuudessa kaikkien kaupan alan yritysten on kyettävä arvioimaan verkkokaupan Merkitys omalle liiketoiminnalleen, havaittava asiakaskäyttäytymisen muuttuminen sekä onnistuttava toteuttamaan menestyviä verkkokauppoja ja monikanavatoteutuksia. Verkkokauppa on välttämätön asiakaskohtaamisen kanava maailmassa, jossa kuluttajat tekevät ostopäätöksiään verkossa. Samalla se on myyjälle mahdollisuus tehdä asioita paremmin.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Selvitä kuinka asiakkaidenne ostokäyttäytyminen muuttuu ja minkälaisia odotuksia ja toiveita heillä verkkokaupalta on. 1. Älä arvioi verkkokaupan roolia myynnissänne vain yhtenä kanavana vaan ota lähtökohdaksi kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen kokonaisuutena.
2. Panosta laadukkaan konseptin suunnitteluun. Huomioi tässä erityisesti markkinoiden kehitys, asiakkaiden käyttäytyminen ja verkkokaupan rooli monikanavaisessa ostoprosessissa. 2. Älä erota verkkokauppaa omaksi siiloksi organisaatiossanne, vaan johda suunnittelua, toteutusta ja kehitystä läpi organisaatio- ja yksikkörajojen.
3. Muista että verkkokaupan toteutus on ensisijaisesti prosesseja uudistava muutoshanke, ei teknologiahanke. Suunnittele asian edistäminen ja viestintä henkilöstölle ja muille sidosryhmille huolellisesti ja avoimesti. 3. Älä kopioi verkkokauppaasi kaikkia itse näkemiäsi ominaisuuksia vaan ymmärrä verkkokaupan rooli juuri teidän liiketoiminnallenne ja valitse toiminnallisuus sen perusteella.
4. Valitessanne ratkaisutoimittajaa heidän tarjoamansa teknologia-alustan evaluointi on tärkeää. Vielä tärkeämpää on varmistaa, että he ymmärtävät liiketoimintaanne ja kykenevät luomaan kanssanne konsepteja, jotka vetoavat haluttuun kohderyhmään. 4. Älä aseta myyntitavoitteita ymmärtämättä, millaisilla markkinoinnin työkaluilla ja kustannuksilla ne ovat realistisesti toteutettavissa.
5. Verkkokaupan toteutus on vasta lähtöpiste toiminnan jatkuvalle kehittämiselle niin taktisella kuin strategisella tasolla. Johda verkkokaupan kehittämistä systemaattisesti ja tavoitteellisesti. 5. Älä odota tuloksia nopeasti. Ymmärrä, että menestyminen verkkokaupassa vie aikaa. Ensimmäisten vuosien aikana hanke palvelee korostuneesti organisaatiotanne osaamisen kasvattajana tulevaisuutta varten.