Virtuaalimaailmat

Ovatko asiakkaanne tai potentiaaliset asiakkaanne sellaisia, jotka käyttävät aktiivisesti virtuaalimaailmoja tai erilaisia pelimaailmoja? Ja jos näin on, niin onko heidän tavoittamisensa tämän kanavan kautta taloudellisesti järkevää? Professori Jari Salo valottaa virtuaalimaailmoja liiketoiminnan kehittämisen välineinä.

“Asiakassuhteen johtamisen rinnalle on kehittynyt asiakaskokemuksen käsite, joka laajentaa perinteistä asiakassuhdejohtamista poispäin asiakasdatasta ja peruutuspeili -johtamisesta kohti nyt ja tässä tapahtuvaa asiakaskokemuksen luomista ja johtamista. Keskeinen apuväline yrityksille on brändi ja sen käyttäminen heuristisena apuvälineenä. Virtuaalimaailmoihin voidaan ostaa mainostilaa samalla tavalla kuin Googleen ja Helsingin Sanomiin. Tai sitten voimme luoda omia saaria tai osia virtuaalimaailmoihin, jotta kohtaisimme kuluttajia virtuaalimaailmoissa.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Mieti virtuaalimaailmamarkkinoinnin merkitystä ansaintalogiikkaasi ja arvontuotantoosi laajasti. 1. Älä lähde vain kokeilemaan, mitä virtuaalimaailma voisi yrityksellesi tarjota.
2. Tee siitä pitkäaikainen ja riittävästi resursoitu hanke. 2. Älä lähde hankkeeseen siksi, että muutkin niin tekevät tai saadaksesi vain huomiota muissa viestintäkanavissa.
3. Mieti miten kuluttaja kokee lisäarvoa virtuaalimaailmassa – kehitä mielenkiintoisia applikaatioita. 3. Älä oleta, että alkuinvestointi riittää.
4. Mieti etukäteen, miten kehität applikaatioita aktiivisesti yhdessä käyttäjien kanssa. 4. Älä miellä virtuaalimaailmaa yksisuuntaiseksi massaviestintäkanavaksi – siellä jos missä vuorovaikutus ratkaisee.
5. Selvitä tarkkaan virtuaalimaailman kulttuuri ja tavat ennen hanketta. 5. Älä oleta, että sisältösi kiinnostavat käyttäjiä ilman jatkuvia panostuksia mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.