Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on uinut sisälle yrityselämään, ja se vaikuttaa siellä muuttamalla tapaamme toimia ja kommunikoida. Zipipopin Helene Auramo ja Esa Parjanen kertovat miten yritysten kannattaa sitä hyödyntää.

“Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa juurruttanut itsensä osaksi yhteiskuntaa ja yrityksiä sekä yksilöiden elämää. Ilmiö on tullut jäädäkseen eikä kyseessä ole mikään hetkellinen hypetys. Termi “sosiaalinen media” tulee kuitenkin tulevaisuudessa muuttumaan sitä mukaa kun ilmiö arkipäiväistyy.

Yrityksille nettinatiivisukupolven siirtyminen työelämään tulee luomaan paineet niiden tavalle hoitaa työntekijäsuhteitaan ja sisäistä viestintää. Nuoret odottavat organisaatioilta entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja myös tehokkaampia työkaluja, joita he ovat oppineet käyttämään vapaa-ajallaan ja kouluissa. Tehokkaampien ja yhteisöllisempien työvälineiden tarve kasvaa myös silloin, kun ihmiset haluavat tehdä entistä enemmän töitä etänä. Tämä asettaa paineita organisaatioille, jotka joutuvat vastaamaan työntekijöidensä odotuksiin.”

Top 5

Tee näin

1. Perehdy siihen, mitä sinusta puhutaan sosiaalisessa mediassa
2. Tutustu alasi muihin toimijoihin ja siihen, mitä he tekevät sosiaalisessa mediassa
3. Valitse käyttöösi ne sosiaalisen median kanavat, joissa asiakkaasi ovat
4. Etene järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti ottamalla mukaan ihmisiä yrityksen eri funktioista
5. Kouluta henkilöstö ja pidä huolta, että se pysyy ajan tasalla eri sosiaalisen median palveluissa tapahtuvissa muutoksissa