Markkinointia vai internetmarkkinointia?

Ida Framin Panu Laaksonen ja Otto Brandtin Samuli Salokangas sovittavat internetiä markkinoinnin kokonaisuuteen. He esittävät mielenkiintoisen ajatuksen sitoutumisasteen merkityksestä internetissä. Alun kysymys, voiko internetiä olla olemassa ilman markkinointia, kääntyykin luvun lopussa toisin päin.

“Markkinointi on markkinointia, tehtiin sitä internetissä, printissä, televisiossa tai päivittäistavarakaupan käytävillä. Markkinoinnilla ei ole itseisarvoa, vaan sillä tähdätään aina johonkin toiminnalliseen tai mielikuvalliseen tavoitteeseen. Viime kädessä markkinoinnin tehtävä on aina kasvattaa tekijänsä liiketoimintaa.

Luvun aiheena ei siis ole internet, vaan markkinointi ja liiketoiminnan kasvattaminen markkinoinnin keinoin. Tämä siitäkin huolimatta, että kirjoitus keskittyy vahvasti internetiin. Maailma muuttuu, eikä markkinoinnista enää voida perustellusti puhua ilman internetin merkityksen ymmärtämistä. Tässä tarkastellaan internetiä erityisesti laajempana ilmiönä ja ihmisten käyttäytymistä ohjaavana muutosvoimana.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Muista ettei markkinointi ole itsetarkoituksellista, myynti on. 1. Älä kuvittele huonon idean muuttuvan hyväksi digitaalisissa medioissa.
2. Suunnittele kokonaisuuksia, vältä irtoideoita. 2. Älä koskaan unohda tärkeintä eli ihmistä kaiken tekemisen keskipisteenä.
3. Arvioi ja hyödynnä internetiä myös massamediana. 3. Älä tee mitään vain siksi, että muutkin tekevät.
4. Muista, että ihmisten mediankäyttö muuttuu jatkuvasti. 4. Älä unohda tunteita. Sykähdytä.
5. Testaa, mittaa ja kehitä tekemistäsi jatkuvasti. 5. Älä ajattele muutosten loppuvan tähän.