Case Valio

Joonas Rokka kuvaa Valio-esimerkin kautta minkälainen prosessi kokonaisvaltaisen digitaalisen median läsnäolon rakentaminen saattaa olla ja avaa näin näkökulmia onnistuneen digitaalisen läsnäolon luomiselle. Joonas Rokka toimi Valion digitaalisen uudistushankkeen vetäjänä vuosina 2009–2011.

“Vaikka Valio on ollut verkon pioneereja Suomessa aina 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja vaikka valio.fi -verkkosivu oli uudistettu viimeisen kerran vain joitakin vuosia sitten, sysäsi sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen verkon mukana tuomat haasteet ja mahdollisuudet yrityksen uuden pohdinnan eteen. Toisaalta miten Valio pystyisi jatkossa vastaamaan entistä paremmin kuluttajien ja markkinoinnin asettamiin vaatimuksiin verkossa? Toisaalta miten nopeasti kasvavat markkinoinnin verkkoaktiviteetit saadaan tuottamaan haluttua tulosta ja miten kokonaisuutta tulisi hallita strategisesti tehokkaalla ja Valio -brändiä kunnioittavalla tavalla? Keväällä 2009 toteutunut Valio -brändin ilmeuudistus vaikutti osaltaan verkkouudistumisen paineeseen.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Ajattele digitaalista markkinointia markkinointina, ei irrallisena osana sitä. 1. Älä hätiköi nopean lähdön kanssa – tulokset näkyvät vasta vuosien päästä mikäli strategia on oikea.
2. Fokusoi pitkän aikavälin, kokonaisvaltaisen digitaalisen läsnäolon rakentamiseen. 2. Lyhytjänteiset digitaaliset kampanjat hukkaavat aikaasi ja luovat hajanaista ja epäyhtenäistä digitaalista läsnäoloa.
3. Tunnista asiakkaan/kuluttajan digitaaliset rutiinit ja rakenna läsnäolo ne huomioiden. 3. Älä aseta digitaalista mediaa pelkästään yhden yksikön tai henkilön vastuuksi.
4. Rekrytoi, kouluta ja osallista henkilöstö brändin Sanansaattajiksi. 4. Älä ulkoista digitaalista läsnäoloa mainostoimistolle, vaan rakenna autenttista ja läpinäkyvää kuluttajasuhdetta oman henkilöstön kautta.
5. Aseta pitkän aikavälin tavoitteet, mittaa ja reagoi. 5. Älä sulje sosiaalista mediaa henkilöstöltä (edes työaikana).