Internetmarkkinoinnin ominaispiirteitä

Kolmannessa luvussa tarkastellaan internetin tärkeimpiä ominaispiirteitä, jotka tekevät siitä monella tapaa erilaisen ja houkuttelevan median. Aiheeseen meidät johdattaa Santtu Toivonen SanomaProsta.

“Koska internet on avoin ympäristö, johon kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, ja koska erilaisia helppokäyttöisiä sisältöpalveluita on siellä yllin kyllin, kasvaa internetin sisältömäärä räjähdysmäisesti. Risteilevien viestien yltäkylläisyydessä löydettävyys, jota toisesta suunnasta tarkasteltuna voidaan nimittää kohdennettavuudeksi, nousee merkittävään rooliin. Sen merkitys kaikkien osapuolien toiminnalle on ensiarvoisen tärkeä, sillä ilman sitä mainoksista tulee helposti vääränlaisia, ne päätyvät vääriin paikkoihin ja saattavat jopa ärsyttää. Se taas ei ole kenenkään etujen mukaista. Ne pilaavat vähintään käyttökokemuksen, mahdollisesti myös mainonnan kannattavuuden.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Kiinnitä huomiota markkinointiviestiesi käyttökontekstiin. 1. Älä siirrä ei-digitaalisen mainonnan keinojasi sellaisinaan suoraan verkkoon.
2. Valjasta internetin lukuisat yhteisöt puhumaan puolestasi. 2. Älä luovuta valtaa kuluttajille ilman selkeää suunnitelmaa.
3. Mittaa markkinointisi tuloksellisuutta mahdollisimman laajasti. 3. Älä tee liian räikeitä tai vilkkuvia bannereita.
4. Hyödynnä vuorovaikutteisuutta markkinoinnissasi. 4. Älä markkinoi täysin väärissä konteksteissa.
5. Kohdenna oikeisiin asiakkaisiin edellisten keinojen avulla. 5. Älä tee käyttäjän osallistumisesta liian monimutkaista.