Bannerit eli display-mainonta

Yksi vanhimpia ja tunnetuimpia internetissä mainostamisen keinoja ovat bannerit eli display-mainonta. Onnistumisen edellytyksistä ja display-mainonnan vaikutusmekanismeista meille kertoo Tiina Järvilehto Iltalehdestä.

“Aktivoituminen klikkauksen kautta on internetin erinomainen lisäarvo, mutta sen ei tulisi kuitenkaan olla bannerimainonnan itseisarvo. Jos kampanjan toimivuutta mitataan pelkästään klikkiprosenteilla, unohdetaan mainonnan perinteiset lainalaisuudet. Klikkaamatonkin mainos tuo näkyvyyttä ja jättää muistijälkiä. Nyrkkisääntönä netissä voidaan pitää, että vain kolmannes käyttäjistä ylipäänsä harkitsee mainoksen klikkaamista.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Mieti tavoitteesi ja mittaa niitä kattavasti kaikki vaikutukset ja kanavat huomioiden. 1. Älä sorru näpertelyyn.
2. Yksinkertaisuus ja suuret muodot toimivat yleensä parhaiten sekä klikkejä että huomioarvoa tavoiteltaessa. Pienemmillä pitkäaikaisratkaisuilla vaikutetaan puolestaan mielikuviin. 2. Älä ulkoista päätöksentekoasi vaan ota selvää. Pyydä ohjausta ja selvennystä siitä, mitä itse asiassa olet ostamassa.
3. Uskalla kyseenalaistaa aiemmin tehty sekä intermediatasolla että bannerimainonnassa. 3. Älä osta, jos et ymmärrä.
4. Muista, että nettimainonta vaikuttaa monin tavoin ja sitä tulisi käyttää monipuolisesti niin brändin rakentamiseen, kuin taktiseen tekemiseenkin. 4. Älä arvioi display-mainontakampanjaa pelkillä klikkiprosenteilla. Mittaa kampanjan toimivuutta lisäksi huomioarvotutkimuksella, pitkän aikavälin mielikuvamuutoksilla ja kassakoneen kilahduksilla. Lopullinen ROI selvinnee näin parhaiten.
5. Hyödynnä uudet mobiili- ja tabletmainonnan ratkaisut niiden lisääntyessä markkinassa.